Acotar

Posar un conjunt de línies auxiliars o cotes en un dibuix per tal d'indicar-ne les dimensions.

» Glossari de Tecnologia