Dinamo

Generador de corrent continu que transforma l'energia mecànica en elèctrica.

» Glossari de Tecnologia