Fibra d'origen vegetal

Fibra procedent de les flors, les fulles o les tiges d'algunes plantes. Les més importants són el cotó, el lli, les fibres d'espart, jute, cànem i pita.

» Glossari de Tecnologia