Carreu

Construcció feta amb pedres tallades en blocs regulars de forma prismàtica que es col·loquen formant fileres horitzontals i que estan unides amb argila o morter.

» Glossari de Tecnologia