Ones electromagnètiques

Vibracions o oscil·lacions periòdiques que tenen un component elèctric i un altre de magnètic. Són el canal a través del qual podem transmetre informació a distància sense la necessitat de la connexió amb cable.

» Glossari de Tecnologia