Operació

Acció que, amb l'ajuda de les eines, realitzem sobre els materials per modificar-los (canviant-ne les dimensions, la forma, l'aspecte, etc.), a fi d'obtenir peces útils per elaborar o muntar objectes i aparells tecnològics. Per exemple, tallar, foradar, unir materials, etc.

» Glossari de Tecnologia