Ordinador

Màquina electrònica controlada per un programa que s'utilitza per al tractament automàtic de la informació.

» Glossari de Tecnologia