Carpeta informàtica

És una zona de la memòria externa que pot contenir arxius o altres carpetes. Permet organitzar tots els arxius continguts en un disc.

» Glossari de Tecnologia