Taula de la base de dades

Agrupació de dades organitzades en registres que contenen camps amb la informació d'elements amb les mateixes característiques. Són el nucli de la base de dades.

» Glossari de Tecnologia