CVS

CVS és un Sistema Concurrent de versions. Normalment s'usa com un forma d'emmagatzemar el codi font, ja que manté les versions de tots els arxius de manera que no es perdi res, i es registra l'ús que fan diferents persones. També proporciona eines per a combinar codi si hi ha dos o més persones treballant en el mateix arxiu. Tot el codi i totes les versions s'emmagatzemen en un servidor central (en aquest cas, en Sourceforge).

» Glossari Moodle