Còpia de seguretat

És molt útil guardar còpies de seguretat del curs no només en el servidor de Moodle, sinó també en el seu ordinador per a major seguretat. Així, si el servidor sofreix una avaria i no pot accedir al curs, tindrà una còpia del curs complet en el seu ordinador.

És possible guardar el curs en qualsevol fase del seu desenvolupament. Un cop realitzada la còpia si no li agraden els canvis realitzats, o si necessita moure el curs a un servidor de Moodle diferent, pot carregar i restaurar la còpia de seguretat.

Encara que l'administrador pot haver configurar la realització de les còpies de seguretat automàtiques i periòdiques és recomanable el conèixer com realitzar les nostres pròpies còpies de seguretat. Des de l'àrea d'administració, a la pàgina principal, fer clic en còpia de seguretat i seleccionar els paràmetres desitjats. Per restaurar-la, des de l'àrea d'administració, a la pàgina principal, fer clic a restaurar des de còpia de seguretat prèvia.

» Glossari Moodle