DCTI

Es tracta d'una millora digital d'oscil lació de color, es fa servir per millorar les transicions horitzontals dels senyals de crominancia resultant en major nitidesa de la imatge.

» Glossari Televisió