ACS

(Access Control List). És una taula que li diu a un sistema els drets d'accés que cada usuari posseïx per a un objecte determinat, com directoris, fitxers, ports, etc. Tècniques per a limitar l'accés als recursos segons la informació d'autenticitat i les normes d'accés.

» Glossari d'Informàtica