Rastrejador de Seguretat d'Internet (ISS)

Programa que busca punts vulnerables de la xarxa en relació amb la seguretat.

» Glossari d'Informàtica