Placa base

La placa base, placa mare o targeta mare (en anglès motherboard) és la targeta de circuits impresos que conté, normalment: el microprocessador, circuits electrònics de suport, ranures per a connectar part o tota la RAM del sistema, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes adaptadores addicionals.

Aquestes targetes solen realitzar funcions de control de perifèrics tals com monitors, impressores, unitats de disc, etc. Es denomina placa base a un circuit elèctric amb capacitat de relacionar microprocessador, memòria RAM i dispositius d'entrada sortida sobre una targeta de circuit imprès. Es dissenya bàsicament per a realitzar tasques específiques vitals per al funcionament de l'ordinador, com per exemple les de:

  • Connexió física.
  • Administració, control i distribució d'energia elèctrica.
  • Comunicació de dades.
  • Temporització.
  • Sincronisme.
  • Control i monitoreig.

» Glossari d'Informàtica