Script

Seqüència de comandos que se li donen a un mòdem amb el propòsit de configurar-lo (velocitat, compressió de dades, etc) o per a realitzar tasques específiques (cridar al proveïdor, penjar, etc). De vegades és necessari modificar un script o cadena d'inici la qual establix les condicions inicials del mòdem (per exemple canviar ATDT que establix una línia telefònica per tons a ATDP que indica una línia telefònic per polsos, etc.).

» Glossari d'Informàtica