SAML

Acrònim de Security Assertion Markup Language. Entorn basat en XML dissenyat per a facilitar l'intercanvi d'informació d'autenticació i autorització entre els diferents components de la infraestructura de seguretat informàtica. Defineix els components necessaris per a garantir que qualsevol aplicació o entorn pugui intercanviar la informació sobre autenticació (identificació d'usuaris) i autorització (control d'accés). L'adopció d'aquest estàndard podria ser un gran pas per a facilitar l'adopció dels entorns de single sign-on (identificació única de l'usuari en un únic punt, independent de l'aplicació utilitzada).

» Glossari d'Informàtica