Programa (Programari)

Conjunt d'instruccions escrites en un determinat llenguatge (COBOL, C+) que dirigeixen a un ordinador per a l'execució d'una sèrie d'operacions, amb l'objectiu de resoldre un problema que s'ha definit prèviament.

» Glossari d'Informàtica