divendres, 12 de juliol 2024, 13:47
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
T

T-1

Una línia dedicada capaç de transferir dades a 1,544,000 bits ? per-segon. Teòricament una T-1 a la seva màxima capacitat de transmissió transporta un megaoctet en menys de 10 segons. No obstant això, això no és prou ràpid per a pantalles completes amb moviment general, per a les quals es requereix almenys 10,00,000 bits- per-segon. Una T-1 és el mitjà més ràpid comunament usat per a realitzar connexions a Internet.

T-3

És una connexió a través d'una línia commutada capaç de transmetre dades a 44,736,000 bits per segon. Això és més que suficient per a desplegar video en pantalla completa amb moviment continu.

Talk

Protocol que permet a dues persones connectades a terminals situades en dos llocs distints, comunicar-se per escrit en temps real. És molt rudimentari i usat per a missatges breus, en la seva majoria xarxes unix/linux. Si no és necessari, preferiblement tancar el port 518 de talk

TCP

(Transmission Control Protocol) Protocol de Control de Transmissió. Forma de comunicació bàsica d'Internet la qual fa possible que qualsevol tipus d'informació (missatges, gràfics o àudio) viatge en forma de paquets sense que aquests es perdin i seguint qualsevol ruta possible.

Teclat estès

És el qual té 101 o 102 tecles. Les primeres computadores personals tenien un teclat que incorporava lletres, nombres i signes, amb una mica més de 80 tecles, al seu costat, es va incorporar el conjunt de tecles de nombres, pel que va rebre la nova denominació.

Telnet

Servei d'internet amb el qual un usuari es pot connectar de forma remota a altra computadora, com si es fes des d'un terminal local, usualment pel port 23 . És preferible usar altres programes més actualitzats com ssh2, ja que telnet té vulnerabilitats.

Terabyte (TB)

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, etc.) equivalent a una mica més de mil bilions de bytes, concretament 1,024 (2^40). Es destaca que encara no s'han desenvolupat memòries d'aquesta capacitat encara que si dispositius d'emmagatzematge.

Token Passing

Protocol utilitzat en xarxes Arcnet i Token Ring el qual està basat en un esquema lliure de col·lisions, atès que el senyal (token) viatja d'un node o estació al següent node. Amb això es garanteix que totes les estacions tindran la mateixa oportunitat de transmetre i que un només paquet viatjarà alhora en la xarxa.

Topologia de Xarxa

Es refereix a com s'establix i es cablea físicament una xarxa. L'elecció de la topologia afectarà la facilitat de la instal·lació, el cost del cable i la confiabilidad de la xarxa. Existeixen tres topologies principals de xarxa anell, bus i estrella.
  • Topologia d'Anell.Topologia on les estacions de treball es connecten físicament en un anell, acabant el cable en la mateixa estació d'on es va originar.
  • Topologia de bus. On totes les estacions es connecten a un cable central cridat "bus". Aquest tipus de topologia és fàcil d'instal·lar i requereix menys cable que la topologia d'estrella.
  • Topologia d'Estrella. Topologia on cada estació es connecta amb el seu propi cable a un dispositiu de connexió central, ja sigui a un servidor d'arxius o un repetidor.