divendres, 12 de juliol 2024, 12:48
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
M

Macintosh

Sèrie de computadores de Apple Computer el sistema operatiu de les quals va ser el primer totalment gràfic i basat en finestres. L'entorn és intuïtiu, eliminant el teclat dels comandos del sistema de manera que a tots els objectes se li assigna una representació gràfica (icones).

MacOS

Sistema operatiu desenvolupat per l'empresa Apple Computer per a la PC Macintosh, aparegut en 1984.

Macro-Virus

Virus que utilitzen la funcion de macros de Word i Excel per exemple. Viatgen en plantilles d'arxius d'aplicació (Word, Excel, etc) i no en arxius binaris, com ho fan els virus tradicionals. No són molt problematicos i existeixen pegats creats per Microsoft per a contrarestar el seu efecte.

Mail

Programa en ambient UNIX per a l'edició lectura i resposta del correu electrònic.

Majordomo

Programa administrador de llistes de correu similar a Listserv el qual, en els servidors de llistes, s'encarrega de realitzar de forma automatitzada funcions de gestió tals com altes i baixes de subscriptors a les mateixes.

Malware

Qualsevol programa l'objectiu del qual sigui causar danys a ordinadors, sistemes o xarxes i, per extensió, als seus usuaris.

Mapa d'Imatge

Gràfic en la web que actua com un hotspot enllaçant les diferents àrees de contingut quan es fa clic sobre les distintes parts de la imatge.

Maquinari

Components físics d'una computadora o d'una xarxa, a diferència dels programes o elements lògics que els fan funcionar.

Màscara de subxarxa

Xifra de 32 bits que especifica els bits d'una adreça IP que correspon a una xarxa i a una subxarxa. Les adreces de bits no cobertes per la màscara corresponen a la part del host. També cridat màscara d'adreça.

Megabits per Segundo (Mbps)

Unitat de mesura de la capacitat de transmissió per una línia de telecomunicació on cada megabit està format per 1.048.576 bits.