divendres, 12 de juliol 2024, 14:22
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
A

Altavista

Cercador d'Internet, que va a arribar a tenir la major quantitat de pàgines indexades en el web, més de 140 milions, al voltant de 1997/98 . Va ser adquirit per Overture a principis del 2003 . Es pot accesar per www.altavista.com

Ample de Banda (Bandwidth)

Quantitat de bits que poden viatjar per un mitjà físic (cable coaxial, parell trenat, fibra òptica, etc.) de manera que mentre major sigui l'ample de banda més ràpid s'obtindrà la informació. Es mesura en milions de bits per segon (Mbps) i les velocitats típiques avui dia varien de 10 Mbps a 100 Mbps.

ANSI

American National Standards Institute - Institut Nacional de Normes d'Estats Units.

ANSI Lumen

Norma definida pel ANSI per a mesurar la lluentor d'un monitor. La mesura representa el valor mig de 9 punts en la imatge projectada en la pantalla.

Antivirus

Programa la finalitat del qual és prevenir les infeccions produïdes pels virus informàtics així com guarir les ja produïdes. Perquè siguin realment efectius, donada la gran quantitat de virus que es creen contínuament, aquests programes han d'actualitzar-se periòdicament (cada 5 o 10 dies preferiblement). Entre els més famosos estan Norton (www.norton.com) i McAfee (www.mcafee.com) i Trend Micro Pccilin (www.antivirus.com).

Apache

Servidor HTTP de domini públic el qual està basat en el sistema operatiu Linux. Va ser desenvolupat en 1995 i actualment és un dels servidors HTTP més utilitzats en la xarxa. http://www.apache.org

Aplicació

Programa que porta a terme una funció específica per a un usuari en Internet tals com WWW, FTP, correu electrònic i Telnet.

Apple

Empresa fundada en 1976 per Steve Wozniak i Steve Jobs. Era la marca de computadores més famosa i creativa en els anys 80.
En l'actualitat té aprox. el 5% del mercat mundial de computadores. No obstant això segueix sent innovadora i tracta de tenir sempre els dissenys més elegants i innovadors del mercat, com la iMac, iPod o la Power Mac G5. Actualment, Microsoft té un alt percentatge d'accions de Apple.
 

Applet

Petita aplicació escrita en Java la qual es difon a través de la xarxa en ordre d'executar-se en el navegador client.

Area d'emmagatzematge Primari

La memòria dóna al processador emmagatzematge temporal per a programes i dades. Tots els programes i dades han de transferir-se a la memòria des d'un dispositiu d'entrada o des de l'emmagatzematge secundari (disquet), abans que els programes puguin executar-se o processar-se les dades. Les computadores usen 2 tipus de memòria primària:
ROM (read only memory), memòria de només lectura i RAM (Random Access Memory), memòria d'accés aleatori. Les dades proporcionades a la computadora romanen en l'emmagatzematge primari fins que s'utilitzen en el processament. Durant el processament, l'emmagatzematge primari emmagatzema les dades intermèdies i finals de totes les operacions a ritméticas i lògiques. L'emmagatzematge primari ha de guardar també les instruccions dels programes usats en el processament. La memòria està subdividida en cel·les individuals cadascuna de les quals té una capacitat similar per a emmagatzemar dades.