dimecres, 29 de maig 2024, 19:25
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
C

Computadora Personal de Mà

Ordinador de petit tamany, típicament de la meitat d'un foli de paper, que permet, entre altres tasques típiques d'un ordinador personal, la connexió a Internet.
Comunitats Virtuals

Pàgines on s'allotgen tot tipus d'adreces agrupades per segments d'interès.

Congestió

Situació que es produïx quan el tràfic existent sobrepassa la capacitat d'una ruta de comunicació de dades.

Connexió Remota

Operació realitzada en un ordinador remot a través d'una xarxa de computadores, com si es tractés d'una connexió local.

Connexió Satelital

Tecnologia basada en el GPS la qual li permet la comunicació des d'un àrea geogràfica inaccessible (una jungla o una reserva forestal) mitjançant un telèfon satelital.

Contrasenya (Password)

Conjunt de caràcters alfanumèrics que li permet a un usuari l'accés a un determinat recurs o la utilització d'un servei donat. Es destaca que la contrasenya no és visible en la pantalla al moment de ser teclejada amb el propòsit que només pugui ser coneguda per l'usuari.

Cookie


Procediment executat per un servidor el qual consisteix a guardar informació sobre client per a la seva posterior recuperació (el procés realitzat per l'Internet Explorer quan utilitza Microsoft Network). En la pràctica la informació és proporcionada des del navegador al servidor del WWW de forma interactiva i pot ser recuperada novament quan s'accedeix al servidor en el futur. Generalment és utilitzat per al registre a un servei.

Còpia Carbon (Cc)

Línia que forma part de la capçalera d'un missatge de correu electrònic el propòsit del qual és copiar aquest missatge a un o més destinataris d'aquest missatge, les identitats del qual, a diferència del que succeïx amb els inclosos en la línia "Bcc", apareixeran en el missatge rebut pel destinatari o destinataris principals. "Cc" és un acrònim de la frase anglesa "Carbon copy" (còpia de paper carbó).

Còpia de Seguretat (Backup)

Acció de copiar arxius o dades de manera que estiguin disponibles en cas que una fallada produeixi la perduda dels originals. Aquesta senzilla acció evita nombrosos, i de vegades irremeiables, problemes si es realitza de forma habitual i periòdica.

Copyleft (Free Programari)

Formula de copyright nascuda en l'àmbit del programari lliure (free programari) mitjançant la qual l'autor d'un programa ho declara com de domini públic, incloent el codi font (source code) del mateix, de manera que qui vulgui pot usar-lo i modificar-lo. Si el programa és modificat, la persona involucrada pot exercir sense restricció alguna el seu dret de còpia sobre el programa modificat.