divendres, 12 de juliol 2024, 14:11
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
U

Ultracongelació

Tècnica de conservació que utilitza el fred (temperatures inferiors a -18ºC) per aturar l'activitat dels bacteris i mantenir el valor nutritiu dels aliments.

Unió

És el resultat d'ajuntar dues o més peces per formar-ne un conjunt o per establir-hi una connexió.

Unió amb adhesius

Unió fixa permanent de materials per mitjà de substàncies líquides o semilíquides, anomenades adhesius.

Unió articulada o mòbil

Unió que permet el moviment de les peces unides entre si.

Unió clavada

És la unió fixa permanent que utilitza claus com a elements d'unió.

Unió de precisió o encaix

Unió desmuntable en què els acoblaments de les peces es fan per pressió, mitjançant l'encaix o gràcies a la forma donada a cada peça.

Unió desmuntable

Unió fixa desmuntable que utilitza cargols o visos com a mitjà d'unió.

Unió engalzada

Unió entre fustes que consisteix a fer un rebaix a les peces de fusta perquè encaixin i poder-les acoblar i que sol reforçar-se amb cola blanca perquè la unió sigui més duradora i resistent.

Unió permanent

Tipus d'unió que té com a finalitat ajuntar dues peces de manera permanent.

Unió reblada

Unió fixa permanent de xapes o peces de poc gruix, generalment metàl·liques, que utilitza reblons com a elements d'unió.