dijous, 5 d’agost 2021, 14:14
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
T

Tintura

Procés que consisteix a submergir les fibres, els fils o els teixits dins d'un líquid que conté substàncies colorants dissoltes perquè els impregnin totalment.

Tirant

Element que treballa generalment a tracció i que s'utilitza, per exemple, en ponts penjants, antenes de televisió, rètols, etc.

Tisores

Eina que serveix per tallar materials prims com ara paper, cartró, plàstic, etc.

Tissatge

Procés de fabricació de teixits per a l'obtenció de robes i teles.

Topologia d'una xarxa d'ordinadors

És la forma d'interconnexió física entre els equips i dispositius que la integren, és a dir, l'estructura utilitzada en la distribució dels equips connectats a la xarxa.

Torçar

Cargolar els filaments.

Torn

Màquina eina que permet conformar peces cilíndriques, còniques, esfèriques i rosques.

Tornapunta

Puntal que uneix dues peces que formen un angle recte i que treballa principalment a compressió.

Tornavís

Eina que serveix per muntar i desmuntar i que es caracteritza pel tipus de punta que té i per les dimensions de diàmetre i la llargària de la tija.

Trama

Fil o conjunts de fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit.