dijous, 21 d’octubre 2021, 11:17
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
P

Pesca amb canya i ham

Tècnica de pesca que si es practica des de la riba d'un riu, des de la costa o amb vaixells petits es considera una activitat d'oci. Quan es fa amb vaixells petits però potents i dotats amb canyes molt fortes s'anomena curricà, i quan es fa amb vaixells grans es diu pesca al pinxo. Amb aquesta tècnica es capturen tonyines i llobarros.

Pesca amb nansa

Tècnica de pesca costanera de parany fix, que consisteix a situar prop del fons del mar un parany, que es deixa instal·lat unes hores i després es passa a recollir per extreure'n els animals capturats.

Pesca amb palangre

Tècnica de pesca costanera de parany fix, que consisteix a situar al mar una llarga corda, la mare, de la qual pengen uns fils més curts, els braçols, amb uns hams a l'extrem. Per regular la fondària dels hams s'utilitzen els suradors i els ploms. Les boies serveixen per localitzar la posició del palangre des de la superfície. Els palangres es deixen instal·lats unes hores i després es passen a recollir per obtenir els peixos que hagin pogut picar.

Pesca amb teranyina

Tècnica de pesca costanera amb xarxa, que també s'anomena d'encerclament i que es fa de nit. Un cop localitzada la mola de peix, se situa una petita barca amb uns llums potents que atreuen el peix a la superfície. Alhora, es col·loca una xarxa rectangular formant un cercle al voltant de la barca petita. Quan els peixos han pujat a la superfície, es tanca la xarxa per la part inferior i queda amb forma de bossa, on queden atrapats.

Pesca costanera

Pesca realitzada prop de la costa, amb vaixells petits i de poca tripulació. El producte obtingut és dut ràpidament al port, es comercialitza i es consumeix fresc.

Pesca d'altura

Pesca realitzada lluny dels ports d'origen. S'utilitzen vaixells grans equipats amb cambres frigorífiques i instal·lacions conserveres. Tècnica de pesca que utilitza sistemes electrònics, com ara el radar, el sònar i la informació via satèl·lit per localitzar ràpidament les moles de peix i per situar a la fondària adequada les xarxes d'arrossegament. També utilitza tècniques d'encerclament i deriva.

Pesca d'arrossegament o ròssec

Tècnica de pesca que utilitza una xarxa en forma de bossa que és arrossegada pel fons del mar gràcies a la força d'un vaixell potent. Dins la xarxa van quedant els peixos i els crustacis que troba al seu pas.

Peu de rei

Instrument que serveix per mesurar longituds curtes amb un certs grau de precisió, molt útil per mesurar diàmetres exteriors i interiors, així com gruixos i fondàries. Pot arribar a apreciar fins a mitja dècima de mil·límetre.

Picat

Conjunt de dents o estries que cobreixen tota la superfície de la llima.

Pila

Generador de corrent continu que transforma l'energia química en elèctrica.