diumenge, 25 de juliol 2021, 10:39
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
M

Mosaic

Rajola vidrada i decorada amb dibuixos acolorits.

Motor elèctric

Receptor que transforma l'energia elèctrica en moviment, és a dir, en energia mecànica.

Motor tèrmic

Màquina motriu que utilitza l'energia tèrmica de materials combustibles com ara el carbó, la fusta, el gas, la gasolina, etc. i la transformen en energia mecànica capaç de realitzar treball, gràcies a una reacció química de combustió. Poden ser de combustió interna o externa, segons que la combustió tingui lloc a l'interior de la mateixa màquina o a l'exterior.

Multimèdia

Terme utilitzat en informàtica per referir-se al programari, maquinari o suport informàtic que combina diversos mitjans tècnics de comunicació d'informació text, gràfics, imatges, etc.

Multímetre

Aparell de mesura de la tensió i la intensitat d'un circuit elèctric.

Musclera

Tipus d'instal·lació utilitzada en l'aqüicultura. Té forma de gàbia, està destinada a la cria de musclos i se situa a mar obert.