divendres, 12 de juliol 2024, 12:46
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
I

Il·luminació

Superfície d'obertura que comunica amb l'exterior i permet el pas de llum natural.

Imant

Material magnètic, és a dir, que té capacitat d'atreure el ferro i comunicar-li, per contacte, un poder similar.

Inducció electromagnètica

Fenomen pel qual en moure un imant prop d'una bobina de fil conductor o a l'inrevés, es genera (indueix) un corrent elèctric a la bobina.

Inductor electromagnètic

És la part del generador electromagnètic que crea el camp magnètic per mitjà d'imants permanents o d'electroimants.

Indústria

Activitat mitjançant la qual es realitza la producció de béns econòmics a través dels processos de transformació de matèries primeres o de béns de producció.

Indústria conservera i semiconservera

Indústria que tracta els aliments per allargar-ne la vida i retardar-ne el deteriorament. Les indústries conserveres elaboren productes congelats, enllaunats...Les semiconserveres, per la seva banda, generen llet pasteuritzada, aliments salats o fumats, etc.

Indústria energètica

Indústria que es dedica a obtenir i transformar energia. Les centrals elèctriques en són un exemple.

Indústria extractiva

Indústria que es dedica a obtenir matèries primeres d'origen mineral. La mineria n'és un exemple.

Indústria lleugera

Indústria que fabrica béns de consum destinats directament a l'usuari final. La indústria de la fusta n'és un exemple.

Indústria manipuladora

Indústria que es dedica a modificar la forma de presentació del producte. Selecciona aliments frescos i els envasa. És el cas de les indústries envasadores i dels escorxadors, per exemple.