dilluns, 25 de gener 2021, 22:17
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
E

Escull artificial

Estructura de formigó i acer que se submergeix al fons marí a prop de la costa.

Escull de producció

Tipus d'escull artificial que fa la mateixa funció que les roques naturals, ofereix forats i racons on es poden instal·lar els peixos i altres animals per fer la cria i protegir-se dels depredadors.

Escull de protecció

Tipus d'escull artificial que impedeix la tècnica de l'arrossegament, ja que provoca que les xarxes de pesca es trenquin quan es practica en fons marins inferiors a 50 m, ja que l'arrossegament està prohibit en aquesta fondària.

Esforç de cisallament o tallant

Efecte que es produeix quan dues forces oposades es concentren en una mateixa part i són prou grans per vèncer la resistència que ofereix el material que està compost l'element.

Esforç de compressió

Efecte que es produeix quan les forces que actuen sobre un objecte van en la mateixa direcció però són oposades i tendeixen a aixafar-lo o escurçar-lo.

Esforç de flexió

Efecte que es produeix quan les forces o les càrregues que actuen sobre una peça s'apliquen contra el seu eix longitudinal i tendeixen a corbar-la.

Esforç de tracció

Efecte que es produeix quan dues forces de sentit contrari actuen sobre un cos i tendeixen a estirar-lo o allargar-lo.

Esforça de torsió

Efecte de l'acció de les forces que fa que un cos giri o es torci.

Eslastòmers

Plàstic que té un comportament elàstic. Per exemple, són elastòrmers el poliuretà, el neoprè, etc.

Espectre electromagnètic

Conjunt d'intervals o bandes de freqüència de les ones electromagnètiques emprades per a les telecomunicacions.