divendres, 12 de juliol 2024, 13:55
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
B

Bé de producció

Bé econòmic que ha estat utilitzat com a matèria primera per una indústria i ha estat transformat en un altre producte. Les totxanes en són un exemple.

Bé econòmic

Producte material.

Benefici d'un producte

És el total de diners que vol guanyar l'empresa un cop hagi venut el producte i pagat els costos de producció.

Béns

Elements patrimonials tangible que posseeix l'empresa i que es poden vendre com ara els productes elaborats, o que permeten la producció, com ara els terrenys, els edificis, etc.

Bestiar avícola

Bestiar format per les aus de corral com les gallines, els pollastres, les oques, els ànecs, els indiots?

Bestiar boví

Bestiar format per vaques, vedells i bous.

Bestiar oví

Bestiar format per les ovelles i les cabres.

Bestiar porcí

Bestiar format pels porcs.

Biga

Peça resistent, generalment de forma prismàtica i massissa o constituïda per un o més perfils, més llarga que ampla, que serveix per suportar càrregues.

Biomassa

Massa total de la matèria viva existent en un moment determinat a la Terra. Des del punt de vista energètic, és la matèria orgànica d'origen vegetal o animal, obtinguda de manera natural o procedent de les seves transformacions artificials, de la qual se'n pot extreure energia útil.