info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Aquest procediment de matrícula és exclusiu per a aquell alumnat propi del centre, és a dir, aquell que durant el curs 2022-2023 ha estat matriculat al nostre institut.

1. Calendari

Fins al 9 de juny.

2. Quota de material

Feu el pagament de la quota de material (65 euros) des de l’apartat Secretaria del web de l’Institut. El camp “IDALU” és el número d’identificació de l’alumne que trobaran als butlletins de notes que hem enviat al correu institucional dels seus fills/es cada trimestre.

3. Autoritzacions

Si voleu fer algun canvi ens les autoritzacions lliurades el curs passat, empleneu i signeu el full de recollides de dades i autoritzacions i envieu-lo per correu electrònic a secretaria@sapalomera.cat

4. Canvis en les dades personals

Si he tingut algun canvi en les dades personals, com poden ser l’adreça, la custòdia del vostre fill/a, etc. comuniqueu-les al mateix correu del punt anterior.

5. Instruccions específiques

Si el vostre fill/a està fent 4t d’ESO i sabeu segur que el proper curs no estudiarà al nostre centre, no cal que seguiu aquest procediment.

La no formalització de la matrícula o la manca de documentació pot comportar la pèrdua de la plaça pel curs 2023-2024.