info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Aquest procediment de matrícula és exclusiu per a aquell alumnat de propi del centre, és a dir, aquell que durant el curs 2022-2023 ha estat matriculat al nostre institut.

1. Calendari

El 12 al 16 de juny.

2. Quota de material

Feu el pagament de la quota de material (85 euros) des de l’apartat “Secretaria” del web de l’Institut. El camp “IDALU” és el número d’identificació de l’alumne que trobaran als butlletins de notes que hem enviat al correu institucional dels seus fills/es cada trimestre.

3. Autoritzacions

Si voleu fer algun canvi en les autoritzacions que vàreu donar el curs passat, empleneu i signeu el full de recollides de dades i autoritzacions i envieu-lo per correu electrònic a secretaria@sapalomera.cat

4. Canvis en les dades personals

Si he tingut algun canvi en les dades personals, com poden ser l’adreça, la custòdia del vostre fill/a, etc. comuniqueu-les al mateix correu del punt anterior.

5. Instruccions específiques

La no formalització de la matrícula o la manca de documentació pot comportar la pèrdua de la plaça pel curs 2023-2024.