info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

1. Calendari: del 17 al 21 de juliol.

2. Emplenament del formulari de matrícula.

3. Per formalitzar la matrícula, a més d’emplenar el formulari anterior, cal enviar la documentació de l’apartat 4 (fotografiada o escanejada) en un únic arxiu i en format PDF. Per nomenar l’arxiu PDF feu servir el següent model:

Exemple de la documentació de l’alumne fictici Francesc Sánchez Delgado
CE-SANCHEZ DELGADO, FRANCESC. pdf

Enviar l’arxiu PDF al correu electrònic secretaria@sapalomera.cat

4. Documentació

  • Pdf de matrícula signat per l’alumne.
  • Còpia del DNI de l’alumne/a (les dues cares).
  • Còpia de la targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a (TIS).
  • Còpia del títol (o reguard) amb el que accedeix al cicle.
  • Fer el pagament de 85 € en concepte de quota de material, a través de la passarel·la de pagaments que trobareu a l’apartat secretaria del web del centre. El pagament es fa a través d’una targeta de crèdit o dèbit, introduint l’IDALU (número d’identificador de l’alumne RALC), cognoms i nom, curs, i l’import abans esmentat, i en finalitzar l’operació cal demanar la impressió del comprovant i adjuntar-lo a la resta de documents que es demanen. Podeu agrupar els preus públics i la quota de material en un únic pagament.

5. Instruccions específiques
La no formalització de la matrícula o la manca de documentació pot comportar la pèrdua de la plaça pel curs 2023-2024.