info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Aquest procediment de matrícula és exclusiu per a aquell alumnat de nova incorporació al centre, és a dir, aquell que durant el curs 2022-2023 no ha estat matriculat al nostre institut.

1. Calendari

Del 22 de juny al 2 de juliol.

2. Per formalitzar la matrícula cal enviar la documentació fotografiada o escanejada, en un únic arxiu en format PDF. Per nomenar l’arxiu PDF feu servir el següent model:

Exemple de la documentació de l’alumne fictici Francesc Sánchez Delgado de 1r de batxillerat
1BATX-SANCHEZ DELGADO, FRANCESC. pdf

Enviar l’arxiu PDF al correu electrònic secretaria@sapalomera.cat

3. Documentació

4. Instruccions específiques

La no formalització de la matrícula o la manca de documentació pot comportar la pèrdua de la plaça pel curs 2023-2024.