info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Aquest procediment de matrícula és exclusiu per a aquell alumnat de propi del centre, és a dir, aquell que durant el curs 2022-2023 ha estat matriculat al nostre institut.

1. Calendari: del 23 al 27 de juny.

2. Documentació

  • Fer el pagament dels preus públics corresponents i de 85 € en concepte de quota de material (normalment 360 € + 85 €), a través de la passarel·la de pagaments que trobareu a l’apartat secretaria del web del centre. El pagament es fa a través d’una targeta de crèdit o dèbit, introduint l’IDALU (número d’identificador de l’alumne RALC), cognoms i nom, curs, i l’import abans esmentat, i en finalitzar l’operació cal demanar la impressió del comprovant i adjuntar-lo a la resta de documents que es demanen. Podeu agrupar els preus públics i la quota de material en un únic pagament.
  • Full de tria d’Unitats Formatives d’ASIX o DAW, segons correspongui.

3. Per formalitzar la matrícula cal enviar la documentació de l’apartat 2 (fotografiada o escanejada) en un únic arxiu i en format PDF. Per nomenar l’arxiu PDF feu servir el següent model:

Exemple de la documentació de l’alumne fictici Francesc Sánchez Delgado de 1r d’ASIX
1ASIX-SANCHEZ DELGADO, FRANCESC. pdf

Enviar l’arxiu PDF al correu electrònic secretaria@sapalomera.cat

4. Autoritzacions

Si voleu fer algun canvi en les autoritzacions que vàreu donar el curs passat, empleneu i signeu el full de recollides de dades i autoritzacions i envieu-lo per correu electrònic a secretaria@sapalomera.cat

5. Canvis en les dades personals

Si he tingut algun canvi en les dades personals, com poden ser l’adreça, la custòdia del vostre fill/a, etc. comuniqueu-les al mateix correu del punt anterior.

6. Instruccions específiques

La no formalització de la matrícula o la manca de documentació pot comportar la pèrdua de la plaça pel curs 2023-2024.