info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

Djando Aula | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Tria de franges de 4t d’ESO pel Curs 2018-19 (3r ESO)

17/05/2018
3r ESO

Els alumnes que fareu 4t d’ESO haureu de cursar tres matèries optatives de lliure elecció durant tot el curs.

L’Institut Sa Palomera ha distribuït aquestes matèries en tres franges i, sempre que sigui possible, us assignarem les matèries que heu triat en primera opció.

Descarregeu-vos i ompliu degudament el full de tria de matèries optatives de 4t d’ESO seguint les següents instruccions:

  1. Numereu d’1 a 3 les matèries per ordre de preferència (1 molta preferència, 3 poca preferència) en cada una de les franges.
  2. Trieu matèries diferents en primera opció a cada franja.