Criteris d'avaluació per al curs 2015-2016

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

 


 Llibret d'acollida
 Català competencial
 Ciències de la naturalesa
 Ciències socials, geografia i història
 Educació física
 Llengua castellana i literatura
 Llengua catalana i literatura
 Llengua estrangera Anglès
 Matemàtiques
 Matemàtiques competencials
 Música
 Religió catòlica
 Taller d'alemany
 Taller d'anglès
 Taller de francès
 Taller de la fusta i les seves aplicacions
 Tecnologies

 


 Llibret d'acollida
 Aprendre a aprendre
 Art i Religió
 Ciències de la naturalesa
 Ciències socials, geografia i història
 Deutsch
 Educació física
 Educació visual i plàstica
 El món de l’atletisme
 En route vers la France
 Gaudí i la religió
 L’any que vaig néixer
 Llengua castellana i literatura
 Llengua catalana i literatura
 Llengua estrangera Anglès
 Matemàtiques
 Matemàtiques al teu abast
 Música
 Tecnologies
 Zoologia pràctica

 


 Llibret d'acollida
 Atreveix-te a pensar
 Biologia i geologia
 Ciències de la naturalesa
 Ciències socials, geografia i història
 Cultura clàssica
 Deutsch
 Educació eticocívica
 Educació física
 Cultura clàssica
 Educació per a la ciutadania
  Educació visual i plàstica
 Emprenedoria
 Física i química
 Lectura en veu alta
 Les religions monoteistes
 Llengua castellana i literatura
 Llengua catalana i literatura
 Llengua estrangera Anglès
 Matemàtiques
 Religió catòlica
 Tecnologies
 Toutes les Frances du monde
 Vols fer reportatges amb vídeo?

 


 Llibret d'acollida
 Alemany
 Atreveix-te a pensar
 Biologia i geologia
 Ciències socials, geografia i història
 Educació audiovisual
 Educació eticocívica
 Educació física
 Educació Visual i Plàstica

 El fet religiós en el món
 contemporani
 Entrenament, teoria i pràctica
 Física i Química
 Francès
 Informàtica
 Juga i concursa amb les mates
 Lectura en veu alta
 Llatí
 Llengua castellana i literatura
 Llengua catalana i literatura
 Llengua estrangera Anglès
 Matemàtiques
 Periodistes d’institut
 Pintura mural
 Religió
 Tècniques bàsiques de laboratori
 Tecnologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1r batxillerat diürn

2n batxillerat diürn

1r batxillerat nocturn

2n batxillerat nocturn

 


 Llibret d'acollida
 Guia per als treballs de recerca
 Biologia I
 Ciències de la terra i
 mediambientals I
 Ciències per al món contemporani
 Dibuix tècnic I
 Economia
 Economia de l'empresa I
 Educació física
 Estada a l'empresa
 Filosofia i ciutadania
 Física I
 Francès I
 Grec I
 Història del món contemporani
 Literatura catalana
 Literatura universal
 Llatí I
 Llengua estrangera, Anglès I
 Llengua i literatura castellana I
 Llengua i literatura catalana I


 Matemàtiques aplicades a les
 ciències socials I
 Matemàtiques I
 Química I
 Tecnologia industrial I

 


 Llibret d'acollida
 Biologia II


 Ciències de la terra i
 mediambientals II
 Dibuix tècnic II
 Electrotècnia
 Economia de l'empresa II
 Estada a l'empresa
 Física II
 Geografia
 Grec II
 Història
 Història de la filosofia
 Història de l'art
 Literatura castellana
 Llatí II
 Llengua estrangera, Anglès II
 Llengua i literatura castellana II
 Llengua i literatura catalana II


 Matemàtiques aplicades a les
 ciències socials II
 Matemàtiques II
 Psicologia i sociologia
 Química II
 Tecnologia industrial II

 


 Llibret d'acollida
 Biologia
 Ciències per al món contemporani
 Estada a l'empresa
 Filosofia i ciutadania
 Història del món contemporani
 Literatura catalana
 Llatí I
 Llengua estrangera, Anglès I
 Llengua i literatura castellana I
 Llengua i literatura catalana I


 Matemàtiques aplicades a les
 ciències socials I
 Matemàtiques
 Psicologia
 Química I

 


 Llibret d'acollida
 Guia per als treballs de recerca
 Economia de l'empresa II
 Geografia
 Història
 Història de la filosofia
 Llatí II
 Llengua estrangera, Anglès II
 Llengua i literatura castellana II
 Llengua i literatura catalana II


 Matemàtiques aplicades a les
 ciències socials II
 Matemàtiques II
 Química II
 Sociologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1r CFGM SMX

2n CFGM SMX

1r CFGS ASIX

2n CFGS ASIX

 


 Llibre d'acollida
 Muntatge i manteniment d’equips
 Sistemes operatius monolloc
 Aplicacions ofimàtiques
 Xarxes locals
 Formació i orientació laboral
 Anglès tècnic

 

   
 Llibre d'acollida
 Sistemes operatius en Xarxa
 Seguretat informàtica
 Serveis de xarxa
 Aplicacions web
 Empresa i iniciativa emprenedora
 Síntesi
 Formació en centres de treball

 


 Llibre d'acollida
 Implantació de sistemes operatius
 Gestió de bases de dades
 Programació bàsica
 Llenguatges de marques i sistemes
 de gestió d'informació
 Planificació i administració de
 xarxes
 Administració de sistemes gestors
 de bases de dades
 Formació i orientació laboral
 Empresa i iniciativa empresarial

 


 Llibre d'acollida
 Gestió de bases de dades
 Fonaments de maquinari
 Administració de sistemes
 operatius
 Serveis de xarxa i Internet
 Implantació d’aplicacions Web
 Administració de sistemes gestors
 de bases de dades
 Seguretat i alta disponibilitat
 Projecte d’administració de
 sistemes informàtics en xarxa
 Formació en centres de treball