Documents de les recuperacions pendents per al curs 2016-2017

ANGLÈS

CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES SOCIALS

CULTURA i VALORS ÈTICS

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO
   

 


1r ESO i 2n ESO
1r ESO, 2n ESO i 3r ESO
1r ESO
2n ESO, 3r ESO
2n ESO
1r ESO (biologia i geologia)
3r ESO (biologia i geologia)
3r ESO (física i química)

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO

 


1r ESO

 


LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA CATALANA

MATEMÀTIQUES

MÚSICA

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO


 


1r ESO
2n ESO
3r ESO (adaptat)
3r ESO (grup gran)
1r BAT (tecnològic)
1r BAT (social)

 


 1r ESO
 2n ESO

 


TECNOLOGIA

VISUAL i PLÀSTICA

EDUCACIÓ FÍSICA 


1r ESO
2n ESO
3r ESO
3r ESO (adaptat)

 


2n ESO
3r ESO


 ESO