Documents de les recuperacions pendents per al curs 2015-2016

ANGLÈS

CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES SOCIALS

CIUTADANIA

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO
   

 


1r ESO i 2n ESO
1r ESO, 2n ESO i 3r ESO
1r ESO
2n ESO, 3r ESO
2n ESO

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO

 


3r ESO

 


LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA CATALANA

MATEMÀTIQUES

MÚSICA

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO

 


1r ESO
2n ESO
3r ESO


 


1r ESO
2n ESO
3r ESO


 


 1r i 2n ESO

 


TECNOLOGIA

VISUAL i PLÀSTICA

EDUCACIÓ FÍSICA 


1r ESO i 2n ESO
1r ESO, 2n ESO i 3r ESO
1r ESO
2n ESO i 3r ESO
2n ESO
3r ESO

 


2n ESO i 3r ESO
2n ESO
3r ESO


 ESO