info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

Djando Aula | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Nou CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) en Dual

15/03/2018
Cicles Comunitat educativa
Nou cicle formatiu de grau superior de Desenovlupament d'Aplicacions Web en modalitat Dual

A partir del proper curs 2018-19 es podrà cursar el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’aplicacions web a l’Institut Sa Palomera.

Aquest cicle s’implantarà en DUAL, una nova modalitat d’ensenyament que incrementa les hores de formació que es fan a l’empresa i té un índex d’inserció laboral més alt. En total els alumnes acaben realitzant gairebé 1.000 hores de formació remunerada a les empreses del sector.

Ja feia anys que l’Institut havia sol·licitat implantar aquest cicle (l’any 2012 el va sol·licitar per primera vegada), basat en una demanda de les empreses de l’entorn de l’Institut, que tenen moltes dificultats de trobar professionals de l’àmbit de la programació web.

Properament publicarem més informació del nou cicle i el procés de preinscripció, que segons el Departament enguany es realitzarà de forma telemàtica durant el mes de maig/juny del 2018.

Podeu informar-vos de l’ensenyament en alternança i dual en aquest enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/

Per més informació respecte al nou cicle de DAW accediu a:

Publicacions als mitjans: