Batxillerat nocturn

Curs 2015-2016

 Criteris d'avaluació
 Horari 1r batxillerat
 Horari 2n batxillerat
 Itineraris i preinscripció


   


Al batxillerat nocturn trobaràs l'oportunitat de formar-te amb l'ajut d'un professorat especialista que t'oferira un assessorament continuat.

Una vegada acabis segon de batxillerat podràs accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior.

Per descomptat, si el teu objectiu es anar a la Universitat, el nostre batxillerat et preparà per superar les Proves d'Accés a la Universitat.


Totes les persones més grans de 18 anys o les més grans de 16 que acreditin la impossibilitat, per motius laborals o d'altres que ho justifiquin, de seguir els estudis en règim diürn poden accedir al batxillerat nocturn.

El nostre institut ofereix els següents batxillerats en règim de nocturn:
  • Modalitat de ciències i tecnologia.
  • Modalitat d’humanitats i ciències socials.
El marc horari és:
  • 1r de batxillerat, dilluns i dimarts de 17h a 22:20h i de dimecres a divendres de 17h a 21:30h.
  • 2n de batxillerat, dilluns i dimarts de 17h a 22:20h i de dimecres a divendres de 17h a 21:30h.