info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Inici de curs – Circular informativa

10/09/2020
Comunitat educativa

Benvolgudes famílies,

L’inici del curs escolar 2020-2021 serà excepcional. La tornada a l’escola aquest setembre després de la crisi del coronavirus implicarà la tornada d’infants i adolescents a les aules després de gairebé mig any tancades per reprendre les classes i l’activitat lectiva.

Comencem el curs amb unes circumstàncies molt diferents de les dels cursos anteriors i ple d’incerteses, però amb la il·lusió de retrobar-nos amb els alumnes i l’empenta necessària per garantir al màxim l’aprenentatge dels vostres fills i les vostres filles. I tot això complint les mesures sanitàries indicades pel Departament de Salut per prevenir la COVID-19.

Els principals objectius que es pretenen aconseguir amb l’obertura del centre són els següents:

 • Garantir el 100% de presencialitat de l’alumnat a tots els ensenyaments que s’imparteixen al centre: ESO, Batxillerat diürn i nocturn, Cicle formatiu de grau mitjà i Cicles formatius de grau superior.
 • Mantenir agrupaments d’alumnes estables durant tot el curs garantint l’atenció inclusiva el màxim d’hores possible. En el cas de les matèries optatives, barrejar alumnes de com a màxim dos grups estables.
 • Reduir la transmissió del virus i millorar la traçabilitat de casos i contactes.
 • Reduir l’escletxa digital i cognitiva existent entre alumnes.
 • Fer l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat, en especial de l’alumnat en risc social.

A continuació us detallem una sèrie d’informacions que us seran útils per a l’inici del curs.

 1. INICI DE CURS

 Us recordem que el proper curs escolar començarà dilluns 14 de setembre per als alumnes d’ESO, Batxillerat (diürn i nocturn) i Cicle Formatiu de grau mitjà (SMX) i es farà la presentació del curs segons l’horari següent:

09:00 – 1r d’ESO i SIEI
09:30 – 2n d’ESO
10:00 – 3r d’ESO
10:30 – 4t ESO
11:00 – 1r BAT diürn
11:00 – 1r SMX
11:30 – 2n BAT diürn
16:00 – 2n SMX
18:00 – 1r i 2n BAT Nocturn

 La presentació del curs dels alumnes de Cicles Formatius de grau superior (ASIX i DAW) es farà dilluns 21 de setembre segons l’horari següent:

10:00 – 1r DAW
16:00 – 1r ASIX, 2n ASIX i 2n DAW

 El grup classe al que s’ha assignat l’alumne es comunicarà a través d’un missatge a l’App Duma interactiva. A l’acte de presentació s’explicaran als alumnes les normes bàsiques de funcionament del centre i el protocol que hauran de seguir de prevenció de la Covid-19. També se’ls lliurarà l’horari setmanal i als alumnes d’ESO que han adquirit els llibres a través de l’AMPA se’ls entregaran els llibres i les llicències digitals. Finalment els alumnes de nova incorporació faran una visita pel centre.

Els alumnes hauran de portar la motxilla per posar els llibres, una llibreta i un llapis o un bolígraf per prendre nota de les explicacions del professor tutor. La durada aproximada de la sessió serà d’unes dues hores i mitja.

 Les classes d’ESO, Batxillerat (diürn i nocturn) i Cicle Formatiu de grau mitjà (SMX) s’iniciaran el dimarts 15 de setembre. Les classes de Cicles Formatius de grau superior (ASIX i DAW) s’iniciaran el dimarts 22 de setembre.

 1. MESURES ORGANITZATIVES QUE HA IMPLEMENTAT EL CENTRE PER REDUIR EL RISC DE CONTAGI DE LA COVID-19

 El centre ha redactat i aprovat un pla de reobertura per al curs 2020-2021 on es recullen totes les línies d’actuació dirigides a minimitzar el risc d’infecció de la Covid-19 entre totes les persones que hi assisteixen.  Aquest pla està publicat a la pàgina web del centre.

Les mesures que s’han implementat les podem classificar en dues categories:

2.1. Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut.

a. Per poder incorporar-se al centre els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Que no presentin simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positius de SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 en els 14 dies anteriors.
 • Que tinguin el calendari vacunal al dia.

 b. No estarà permesa l’entrada al centre sense mascareta. No portar la mascareta implicarà anar a casa a buscar-la. La mascareta és d’ús exclusiu, cal portar-la correctament col·locada (cobrint nas, boca i barbeta), s’ha de canviar diàriament i només es pot treure per menjar i beure. El alumnes hauran de portar una mascareta de recanvi per posar-se-la en cas que la que portin s’embruti o es trenqui. Per guardar-la han de dur una bossa de tela o de paper.

 c. Es realitzarà un control diari de la temperatura als alumnes. Si presenta una temperatura superior a 37,5 ºC, es repetirà la presa al cap d’uns minuts. Si la temperatura continua elevada, s’actuarà d’acord amb el protocol.

d. Els alumnes quan entrin al centre es dirigiran a la filera del seu grup classe mantenint la distància de seguretat d’1,5 m. El professorat recollirà el grup i l’acompanyarà a l’aula circulant arrambats a la paret. Dins de l’aula s’ha respectat la distància d’1 m entre alumne i alumne. El professorat acompanyarà els alumnes als canvis d’aula, al gimnàs, al pati i a la sortida del centre. Cal evitar qualsevol tipus d’aglomeració als passadissos. L’alumnat haurà d’anar directament a casa a la sortida del centre i no és podrà quedar al pati de l’institut.

 e. Els alumnes s’hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic en els següents moments del dia:

 • A l’arribada i a la sortida de l’institut.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de les diferents activitats i també a la sortida del pati.

Malgrat que a tots els espais del centre s’ha instal·lat un dispensador de gel, es recomana a l’alumnat que porti una botelleta amb gel hidroalcohòlic.

f. S’evitarà l’ús compartit de material i objectes personals. Cada alumne portarà el seu material, no podran compartir menjar ni beguda. No es deixarà material als calaixos de la taula ni podran guardar material de companys a la seva motxilla.

g. S’han clausurat les fonts del centre, per la qual cosa els alumnes hauran de portar una ampolla d’aigua marcada amb el seu nom.

 2.2. MESURES D’ORGANITZACIÓ D’ESPAIS

 a. Cada aula del centre estarà ocupada principalment pel mateix grup d’alumnes estanc. La distribució de les taules i cadires es farà de manera individual respectant la distància de seguretat d’1,5 m. Totes les aules estaran equipades amb un dispensador de gel hidroalcohòlic, amb una ampolla d’esprai per netejar les taules i les cadires i amb un rotlle de paper. Durant el temps de classe, si és possible, s’haurà de mantenir l’aula ventilada obrint una finestra. En cas que faci molt fred, es ventilarà durant 10 minuts en acabar la classe.

b. El gimnàs. Sempre que sigui possible, la classe d’educació física s’haurà de fer a l’aire lliure, evitant la franja horària de més exposició solar. L’espai del gimnàs pot ser utilitzat en cas que coincideixin tres grups d’alumnes diferents.

Els alumnes hauran de venir canviats de casa, ja que no es podran ni canviar ni dutxar al vestidor.

 c. La cantina s’obrirà al públic separant amb una mampara el sector destinat al professorat i l’alumnat. Al sector de l’alumnat es retirarà tot el mobiliari per facilitar la circulació.

Els alumnes podran anar a la cantina a comprar l’entrepà a l’hora del pati sempre que respectin el seu torn i la distància de seguretat; han de portar la mascareta i abans d’entrar s’hauran de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. Un cop hagin comprat l’entrepà, hauran de tornar al sector del pati que se’ls ha assignat.

 d. Esbarjo. L’institut Sa Palomera disposa d’una àmplia zona d’esbarjo així que s’ha decidit dividir-la en quatre sectors destinats a cada un dels cursos d’ESO. Els sectors assignats aniran rotant setmanalment.

f. Circulació dins del centre. Al pla de reobertura s’han planificat les portes d’entrada i els circuïts de circulació que ha de seguir cada curs.

A tots els espais del centre es penjaran cartells recordant les normes bàsiques de prevenció del Covid-19.

3. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

La comunicació amb les famílies es farà a través de diferents canals:

 • Les informacions generals i circulars informatives per a tot l’alumnat del centre es faran a través de l’App Duma interactiva, es penjaran a la pàgina web del centre i es divulgaran a través de Facebook i Instagram del centre. Recordin que és molt important que s’hagin descarregat l’App Duma interactiva ja que el centre la utilitza per fer les notificacions i per facilitar el pagament de les diferents activitats.
 • Les comunicacions referents a l’assistència, retards, incidències, deures, etc., es duran a terme a través de l’aplicació Tokapp del programa de gestió iEduca. En aquest moments encara no està activat, segurament començarà a funcionar a partir de començament del mes d’octubre; us avisarem a través d’un comunicat.
 • Les reunions dels tutors amb els pares d’un grup classe de començament de curs es faran telemàticament, ja que no es pot garantir la distància de seguretat a les aules.
 • Les reunions tutor-família per fer el seguiment de l’alumne es faran presencialment. Si no és possible garantir les condicions de seguretat es realitzaran telemàticament.
 • Les reunions professors-família concertades per al dia dels pares es faran presencialment. Si no és possible garantir les condicions de seguretat es realitzaran telemàticament.
 • Les famílies tindran el correu electrònic corporatiu del professorat i el telèfon del centre per poder consultar la informació que considerin necessària.
 • L’AMPA ha obert un canal de Telegram per informar els pares sobre temes diversos.
 • A les reunions telemàtiques s’utilitzarà l’eina de Google: https://meet.google.com. Per assegurar-nos una bona connexió podran utilitzar el correu del centre dels seus fills.

 Finalment us recordem que les reunions de pares que realitzarem a inici de curs es duran a terme els següents dies:

 

DIA HORA CURS
Dimarts 22 de setembre 19:30 1r i 2n d’ESO
Dimarts 29 de setembre 19:30 3r i 4t d’ESO
Dimarts 29 de setembre 19:30 1r i 2n de Batxillerat
Dimarts 6 d’octubre 20:30 1r i 2n SMX

 Confiem  que la informació que us hem proporcionat sigui del vostre interès i ens posem a la vostra disposició per atendre tots els vostres suggeriments. Estem segurs que una bona col·laboració entre els pares i el centre educatiu és clau per a l’èxit escolar dels vostres fills.

Us saludem atentament,

Jordi Caseny, Eva Arias, Esther Bartolomé, Anna Triadó i Ricard Caparrós.
Equip directiu de l’Institut Sa Palomera.