info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

Djando Aula | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Batxillerat nocturn

General

Totes les persones més grans de 18 anys o les més grans de 16 que acreditin la impossibilitat, per motius laborals o d’altres que ho justifiquin, de seguir els estudis en règim diürn poden accedir al batxillerat nocturn.

Al batxillerat nocturn trobaràs l’oportunitat de formar-te amb l’ajut d’un professorat especialista que t’oferira un assessorament continuat.

Una vegada acabis segon de batxillerat podràs accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior.

Per descomptat, si el teu objectiu es anar a la Universitat, el nostre batxillerat et preparà per superar les Proves d’Accés a la Universitat.

Curs 2017/2018

Modalitats

El nostra centre ofereix les següents modalitats de batxillerat en règim de nocturn:

  • Ciències
  • Humanitats
  • Ciències socials

Horari

  • 1r i 2n de batxillerat:
    • dilluns i dimarts de 17h a 22:20h
    • dimecres, dijous i divendres de 17h a 21:30h.