Estudis


En aquests apartat trobareu l'oferta educativa per al curs 2016-2017 i un breu resum del serveis que us pot oferir el nostre centre.


Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
 • De 1 r a 4t (12-16 anys).
 • 1a llengua estrangera: angles.
 • 2a llengua estrangera: francès i alemany.
Batxillerat diürn
 • 1r i 2n de batxillerat (16-18 anys).
 • 1a llengua estrangera: angles.
 • 2a llengua estrangera: francès i alemany.
Modalitats:
 • Ciències i tecnologia.
 • Humanitats i Ciències Socials.
Batxillerat nocturn
 • Apartir de 18 anys (o 16 amb contracte laboral).
 • 1r i 2n de batxillerat nocturn (de 17.00 a 21.30 h).
 • 1a llengua estrangera: angles.
Modalitats:
 • Ciències i tecnologia.
 • Humanitats i Ciències Socials.
Cicle formatiu de grau mitja de sistemes microinformàtics i xarxes
 • CFGM en horari de mati i tarda.
 • 350 h de formació en centres de treball.
Cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa
 • CFGS en horari de tarda
 • 317 h de formació en centres de treball
Acreditacions en llengües estrangeres
 • Centre preparador i seu dels exàmens oficials de Cambridge: KET, PET i FCE.
 • Centre preparador de I'examen oficial FIT in Deutch2 (A2) del Goethe Institut.
 • Preparació de I'examen oficial DELF (diplôme d'études en langue française) A2.
Centre examinador de certificats oficials
 • MICROSOFT OFFICE SPECIALIST (MOS) de MICROSOFT.
 • MICROSOFT TECHNOLOGY ASSOCIATE (MTA) de MICROSOFT.
 • LlNUX ESSENTIALS de LlNUX PROFESSIONAL INSTITUTE.
Diplomes d’assistència
 • IT ACADEMY DE MICROSOFT.
 • NETWORKING ACADEMY DE CISCO SYSTEMS.
 • LlNUX PROFESSIONAL INSTITUTE.
 • IT ACADEMY PROGRAM de VMWARE.
 • ORACLE ACADEMY.
Serveis de suport educatiu del centre
 • Aula d'acollida.
 • Atenció en grup reduït a 1 r i 2n d'ESO.
 • Tallers a la tarda (ciències, teatre en angles, pintura mural, matemàtiques, robòtica, coral, etc.
 • laboratori de ciències, jardineria i escacs.
 • Atenció psicopedagògica.
 • Intercanvis escolars amb Anglaterra, França i Alemanya.
 • Mostra de poesia a la secunda ria de les comarques gironines.
Projectes
 • Projecte EduCAT 1 x 1
 • Dinamització de la biblioteca (club de la lectura, formació d'usuaris...)
 • Projecte de llengües estrangeres
 • Projecte de reciclatge d'ordinadors
 • Projecte Hort
Altres serveis
 • Cantina amb servei de cuina i menjador.
 • Biblioteca escolar (oberta patis).
 • Sortides escolars, tallers, xerrades i intercanvis.
 • Centre formador del Master de professorat de secundaria.