Institut Sa Palomera
        C/ Vilar Petit, 24
        17300 Blanes (Girona)

                Tel. 972.35.09.09                                                            Horari de secretaria
                Fax 972.35.24.40                                                            Matins: de 9h a 14h
                info@sapalomera.cat                                                    Tardes: dilluns i dimarts 16h a 18h

 
 Trets d'identitat del projecte educatiu
 Carta de compromís educatiu
 Normes d’Organització i Funcionament de Centre
 Projecte Educatiu de Centre

La nostra història

L’Institut Sa Palomera va construir-se entre els anys 1969 i 1970 gràcies a l’esforç de l’Ajuntament, que aportà els terrenys, el Ministerio d’Educación y Ciencia i la col·laboració de l’empresa tèxtil SAFA, avui Nylstar. Al 1983, va adoptar el nom de Sa Palomera, en referència a la roca que marca l’inici de la Costa Brava.


Les classes començaren l’octubre de 1970 amb els quatre cursos de Batxillerat Elemental, que van ampliar-se els anys següents al Batxillerat Superior i al COU. Se l’anomenava Instituto Nacional de Enseñanzas Medias i era l’únic de Blanes i rodalies que impartia batxillerat. Poc a poc es convertí en un centre comarcal que rebia alumnes de totes les poblacions veïnes.
 
El curs 1974-1975, es van iniciar els estudis de BUP i l’any 1976-1977, els de Batxillerat Nocturn.

Entre el curs 1995-1996 i el 1998-1999 es van substituir aquests estudis pels nous plans educatius derivats de la LOGSE: l’ESO i el batxillerat.
 
L’any 2001-2002 es va començar a impartir el CFGS d’administració de sistemes informàtics i el curs 2006-2007, es va iniciar el CFGM d’explotació de sistemes informàtics. 

L’any 2005  es va procedir a una reforma i ampliació de les instal·lacions del centre. Actualment, L’Institut Sa Palomera té quatre línies d’ESO, dos línies de batxillerat en règim diürn i un en règim nocturn, dos línies de CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes i una línia de CFGS d’administració de sistemes informàtics en la xarxa. Hi estudien uns 800 alumnes i compta amb una plantilla de 66 professors pel curs 2012-2013.

 
Horari d'obertura

El centre romandrà obert al públic,  ininterrompudament, de les 8h a les 21:30h.


Del 25 de juny al 14 de setembre l'hora de tancament s'avança a les 19h.