info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

Djando Aula | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Renovació parcial del consell escolar

06/11/2018
Comunitat educativa

Comença el procés per renovar el consell escolar del centre.

Els consells escolars són l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el centre.  Aquest curs hi ha eleccions per a la renovació dels seus membres.
Inici del procés electoral: 5 de novembre

Document de presentació de candidatura per a la renovació del consell escolar del centre

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR

Seguint les instruccions de la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre (DOGC 05.010.18), per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, convoco eleccions per a la renovació parcial del consell escolar del centre el dia 5 de novembre de 2018.

El nombre de representants que cal renovar en la present convocatòria d’eleccions és:

 • SECTOR PARES i MARES : 1
 • SECTOR ALUMNAT: 1
 • SECTOR PROFESSORAT: 4
 • SECTOR PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: 1

 

Les persones afectades per la renovació parcial són aquelles que van resultar designades en les eleccions de l’any 2014 donat que la condició de representant d’un sector s’adquireix per quatre anys i les vacants produïdes. Així, els representants que cessen enguany són:

 

SECTOR PARES:

 • Diego Fernández Santarén

SECTOR ALUMNAT:

 • Vacant

SECTOR PROFESSORAT:

 • Maria del Vilar González Rocafort
 • Ricard Pla Llopis
 • Jeroni Mercader Sala
 • Uschi Alcaide Bou

SECTOR DEL PAS:

 • Sònia Pérez Izquierdo

 

Donat que el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels instituts d’educació secundària us encoratjo a participar en les properes eleccions.

Podeu presentar la vostra candidatura a la secretaria del centre fins el dia 20 de novembre de 2018.

CALENDARI PER LA REALITZACIÓ DELS DIFERENTS ACTES ELECTORALS

dia lloc concepte
06-11-2018 Tauló de secretaria Publicació de la convocatòria d’eleccions

Publicació del cens provisional dels diferents sectors

Del 13 al 16-11-2018 Secretaria Reclamacions referides als censos electorals.

 

12-11-2018

Secretaria

12:00 h

Sorteig públic per a l’elecció dels pares i alumnes que han de formar part de les respectives meses electorals.
13-11-2018 Direcció Constitució de les meses electorals.

 

19-11-2018 Tauló de secretaria Publicació dels censos definitius.

 

Del 12 al 20-11-2018 Secretaria Presentació de candidatures adreçades a la direcció del Centre.
Del 12 al 23-11-2018

Aules

Centre

Campanya electoral dels diferents candidats.
21-11-2018 Tauló de secretaria Publicació dels candidats .
28-11-2018 Meses electorals Eleccions en el sector alumnat.

ESO, BATX diürn i CF matí: 9:15 h a 12:15 h

CF tarda i BATX Nocturn: 17:00 a 18:00 h

28-11-2018

 

Direcció Eleccions del sector pares i mares

18:30 a 20:00 h

27-11-2018 Biblioteca Eleccions del sector professorat.

claustre extraordinari a les 16:15 h

 

27-11-2018 Secretaria Eleccions del sector PAS

14:45 h

30-11-2018 Tauló de secretaria Publicació de resultats

 

11-12-2018 Aula 1r A Constitució del nou Consell Escolar del Centre