info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

Djando Aula | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Exàmens de Cambridge

09/03/2018
Comunitat educativa

A l’atenció dels pares i mares dels alumnes

 

Cada vegada són més els centres educatius de titularitat pública  que ofereixen als seus alumnes, la possibilitat de realitzar els exàmens oficials de Cambridge English, a  través de l’institut i en les seves pròpies instal·lacions.

 

Per aquest motiu, els volem informar de la proposta d’exàmens d’anglès de Cambridge.

Segur que han sentit parlar del First Certificate (FCE) l’examen més conegut de Cambridge English Language Assessment (la divisió d’idiomes de la Universitat de Cambridge per a parlants d’altres llengües), i certifica que els alumnes que l’aproven tenen un nivell intermedi-alt, és a dir, un nivell B2 (MCER).

 

Alhora Cambridge proposa el KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools, per a joves de secundària, batxillerat i cicles formatius, utilitzant el mateix format que l’examen KET, PET i FCE, així com el mateix nivell de dificultat. La diferència radica en el tipus de contingut i el tractament de temes, que estan basats en els seus interessos i experiències reals. Aconseguint el mateix certificat oficial, sense cap tipus de distinció, però amb grans avantatges: uns preus  més assequibles i la comoditat de realitzar els exàmens en el propi institut.

 

Pensem que la realització d’aquests exàmens està plenament d’acord amb el projecte lingüístic del nostre centre, i que contribuiran a un millor coneixement i domini de la llengua anglesa per part dels seus fills.

Per això hem programat una reunió informativa dels exàmens KET/PET/FCE (for Schools) de Cambridge durant el proper dimarts 13 de març a les 19:45h a la biblioteca de l’institut Sa Palomera. La data de realització de l’examen és el dia 5 de maig (dissabte).

Si estan interessats en assistir a aquesta convocatòria, els preguem que retornin la butlleta adjunta degudament complimentada i signada. Si tenen qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb la professora responsable Cristina Carreras en aquest email mcarreras@sapalomera.cat.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Ben cordialment,

 

Cristina Carreras – Responsable exàmens de Cambridge                                                            Jesús Ruiz -Cap del dept. De Llengües Estrangeres

 

 

LLIURAR AL PROF. D’ANGLÈS ABANS DEL 22 DE MARÇ

En/na________________________________________________________, com a pare/mare,

de __________________________________________________

del curs __________

 

assistirem a la reunió informativa que tindrà lloc a l’institut Sa Palomera el proper dimarts 13 de març  a les 19.45 h a la biblioteca de l’institut Sa Palomera.

 

________________, a _____ de març de 2018

 

________________________

Firma pare/mare