Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA)

President:          Diego Fernández Santarén

Vicepresident:    M. del Carmen Cobo Cobo

Secretari:           Juan Manuel Linares Cañadas

Tresorera:          Montserrat Pallàs i Vilella

Vocals:              Domingo Mora Benítez
                         Isabel Garrido Pérez
                         Mercè Núñez Calvo
                         Marisa Ràmia Ràmia
                         Dolors Barnés Ortiz
                         Pepi Flores Prieto                        
                         Nina Anfosso Llopis
                         Yolanda Casado Rama


 Estatuts de l'Associació


Contacti'ns

Per a qualsevol informació podeu dirigir-vos a l'adreça de
correu electrònic ampa@sapalomera.cat
  • L'AMPA es reuneix cada segon dimecres de mes al local de què disposa a l'institut.
  • La quota de l'AMPA és de,
- Famílies amb un únic fill/a matriculat/da al centre: 30 €
- Per cada fill/a addicional matriculat/da al centre: 5 €
  • L'AMPA subvenciona gran quantitat de sortides i activitats als seus associats.
  • Si voleu fer-vos socis de l'AMPA podeu dirigir-vos a la secretaria de l'institut.


   Relació d'activitats subvencionades durant el curs 2015-2016:
   
 
  Camp aprenentatge Canet 1r d'ESO


825 euros
  Sortida a Terrassa 1r d'ESO


222 euros
  Museu del Cinema Girona 1r d'ESO


237 euros
  Camp d'aprenentatge Barcelona 2n d'ESO


630 euros
  Teatre 2n d'ESO

198 euros
  Museu del Cinema Girona 3r d'ESO

227 euros
  Parlament i CaixaForum 4t d'ESO


159 euros
  Comarques Gironines 4t d'ESO


90 euros
  Teatre Barcelona 4t d'ESO i 1r BAT


189 euros
  Viatge a Madrid 2n BAT


759 euros
  Saló de l'ensenyament 2n BAT


99 euros
  Universitat Autònoma de Barcelona 2n BAT


93 euros
  Tallers 2n BAT


66 euros
  Xocolatada


300 euros
  Llibres alemany


406 euros